VAŠE ZAHRADA OD A DO Z

Vypracujeme návrh Vaší zahrady, areálu či veřejné zeleně tak,
aby byla naplněna představa a potřeby budoucího využití prostoru.

Projekt / postup při tvorbě návrhu

1. Návštěva

Prvním krokem před samotným plánováním a konzultacemi je osobní návštěva zahradního architekta. Vaši zahradu či areál navštívíme, seznámíme se podrobně s Vašimi plány o budoucím využití, načerpáme atmosféru místa. Dohodneme s Vámi, jakou stávající zeleň ponecháme a kterou je potřeba odstranit.
V případě potřeby provedeme sami, nebo zajistíme profesionální zaměření. Místo si také nafotíme.

Potřeba podrobnosti podkladů se odvíjí od konkrétní situace. Pro jednoduchý návrh na rovinatém pozemku stačí plán pozemku s vyobrazením stavby, cest, zpevněných ploch a stávající zeleně. Pokud je pozemek výškově více členěný a bude potřeba jeho modelace, je potřebné provést jeho zaměření. Nachází-li se na pozemku více dřevin, z nichž některé se ponechají a nevhodné odstraní je potřeba provést jejich inventarizaci.
Podklady poskytuje investor. V případě potřeby zajistíme profesionální zaměření. Inventarizaci dřevin provedeme sami.
Při požadavku jednodušších úprav v zahradě, můžeme poskytnout konzultaci na místě samotném a následně po dohodě o provedených úpravách a odsouhlasené ceně, zahájit realizaci samotnou.

2. Vypracování studie

Nejprve pro Vám vytvoříme návrh kompozičního uspořádání zahrady; kde bude přehledně vyobrazeno rozvržení jednotlivých prvků: stávající stavby, druhy rostlinných výsadeb, drobná architektura, použité materiály. Návrh bude vizualizovat stav zahrady v jejím dospělém stavu. Tuto studii s Vámi budeme konzultovat a zohledníme všechny Vaše připomínky.

Při tvorbě studie využijeme naše bohaté znalosti rostlinného materiálu:

Stromy a keře: mohou být okrasné nebo ovocné. Navrhujeme takové, aby vytvářely kostru zahrady a zajistily příjemný poměr světla a stínu v zahradě, kde po celý rok stále něco pokvete. Neodmyslitelná je také barevná proměnlivost listí během celého roku.

Trvalky, bylinky, trávy, cibuloviny: vnesou do zahrady výškovou rozmanitost, různorodost barev a tvarů. Díky jejich širokému sortimentu nalezneme trvalku pro jakékoliv podmínky – do stínu, na slunce, k vodě; k roubence nebo do moderní zahrady. Bylinky pro obohacení kuchyně umisťujeme co nejblíže k domu.

Velmi atraktivní jsou záhony s trvalkami v travnatých plochách, obzvláště ve veřejné zeleni, kdy vhodně vytvořenou druhovou skladbou trvalek vznikne pestrý záhon lákající Vaše oči i motýly po celý rok. Při dodržení správných zásad založení takovýchto záhonů je možno dosáhnout nízkých nákladů na údržbu.

Trávník: založíme Vám parkový, hřišťový (velmi zatěžované plochy), luční ; vybereme vhodnou travní směs podle využití zájmové plochy a klimatických podmínek místa.

Drobné stavby a drobná architektura: koupací biotopy a okrasná jezírka; pergoly; zídky; skalky. Zde spolupracujeme se zkušenými odborníky.

Po osobní konzultaci s klientem nad studií, můžeme přistoupit k vyhotovení prováděcího projektu.

3. Prováděcí projekt

Při přípravě prováděcího projektu klademe důraz na přání klienta, včetně detailů. Součástí projektu je osazovací plán, výkaz výměr a textová část.

Pokud si zvolíte naši firmu pro následnou realizaci, vypracujeme projekt tak, abyste si udělali představu o Vaší budoucí zahradě s tím že od vypracování některých částí prováděcího projektu můžeme upustit (například textové části popisující podrobně postup realizace, výkresy detailů apod.).

Díky tomu se cena za vypracování projektu zlevní!

Zahradní architekt při realizaci projektu naší firmou dohlíží a kontroluje průběh prací a dodržování stanoveného harmonogramu úpravy plochy, včetně výsadby podle projektu.

4. Cenový odhad projektu

Cenu projektu určuje velikost zahrady, Vaše představy o ní, náročnost terénních úprav.

Malý projekt

Předzahrádka, část zahrady = od 3.500 Kč

Středně velký projekt

Rodinná zahrada, firemní areál = od 12.000 Kč

5. Cenová kalkulace realizace

Cenu realizace Vám sdělíme před zahájením veškerých prací. Dostanete od nás podrobný položkový rozpočet, který s námi budete moci konzultovat.

Po Vašem schválení se pustíme do díla.

PROČ MY?

  • Zahradní architekt zná rostlinný materiál a ví, jak bude vypadat za 5 – 20 let.
  • Za roky spolupráce jsme získali ověřené dodavatele dřevin, keřů, trvalek, kteří dodávají kvalitní výpěstky.
  • Naše firma zaměstnává profesionály – zahradníky, práci provedeme esteticky, funkčně, kvalitně.
  • Použitím lehké i těžkém mechanizace zajistíme rychlé provedení realizace.
  • Zajistíme kompletní realizaci. Od zemních prací, instalace závlahového systému, sázení stromů a rostlin, až po pravidelnou údržbu nové zahrady.